ด้านไลน์ชุบโลหะ

เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จึงเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต ก่อสร้างสายการชุบทุกประเภท

ด้านงานสิ่งแวดล้อม

บริการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการบำบัดด้วยอากาศและการบำบัดของเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศและต่างประเทศ

View All

ผลิตภัณฑ์ด้านงานกลึง

เราให้บริการและติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องชุบหลายประเภท

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราให้บริการและติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องชุบหลายประเภท

Coating

นโยบายคุณภาพ