Pata Engineering

พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึง ออกแบบ, ผลิต, ติดตั้ง, รับสร้างไลน์ชุบโลหะ และให้บริการซ่อมแซมไลน์ชุบโลหะ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับงานชุบโลหะ รับเดินท่อไลน์ชุบ รับเดินท่อระบบสารเคมี ทำถังชุบ ทำถัง PP PVC Acrylc SS400 Lining FRP sus304 Ti รับผลิตไลน์ชุบคุณภาพดีที่สุด แก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับมาตรฐานและความต้องการ ซึ่งทำให้บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าในกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในประเทศไทยที่มีความหลากหลายได้ บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีหลักนโยบายที่ต้องการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และในเวลาน้อยที่สุด และมีมาตรฐานการออกแบบ, ผลิตไลน์ชุบและการบริการภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทสามารถตอบสนองการบริการฉุกเฉินเร่งด่วนหรือบริการซ่อมบำรุงไลน์ชุบ และให้คำปรึกษา ได้อย่างทันท่วงที

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ด้านงานสิ่งแวดล้อมในงานออกแบบก่อสร้าง ปรังปรุง และ งานออกแบบ ระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิต RO , DI จำหน่ายอุปกรณ์ภายในระบบน้ำทุกชนิด ระบบของเราได้มีการออกแบบโดยทีมวิศวกร ผู้ชำนาญการ และที่ปรึกษาที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า ให้บริการที่ฉับไว พร้อมดูแลหลังการขายให้กับ ลูกค้าทุกท่านอย่างมืออาชีพ

งานชุบโลหะ

พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึง ออกแบบ, ผลิต, ติดตั้ง, รับสร้างไลน์ชุบโลหะ และให้บริการซ่อมแซมไลน์ชุบโลหะ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับงานชุบโลหะ รับเดินท่อไลน์ชุบ รับเดินท่อระบบสารเคมี ทำถังชุบ ทำถัง PP PVC Acrylc SS400 Lining FRP sus304 Ti รับผลิตไลน์ชุบคุณภาพดีที่สุด แก่ลูกค้าให้เหมาะสมกับมาตรฐานและความต้องการ ซึ่งทำให้บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าในกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่ลงทุนในประเทศไทยที่มีความหลากหลายได้ บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีหลักนโยบายที่ต้องการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และในเวลาน้อยที่สุด และมีมาตรฐานการออกแบบ, ผลิตไลน์ชุบและการบริการภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทสามารถตอบสนองการบริการฉุกเฉินเร่งด่วนหรือบริการซ่อมบำรุงไลน์ชุบ และให้คำปรึกษา ได้อย่างทันท่วงที

ระบบบำบัดอากาศ

เราคือผู้เชี่ยวชาญงานด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดอากาศที่เป็นป็นพิษด้วยระบบเปียก หรือ Wet Scrubber บริการแบบครบวงจร ด้านการออกแบบ การผลิต ,ติดตั้ง พร้อมให้บริการหลังการขาย ตรวจเช็ค บำรุงรักษา และซ่อมแซม บริหารงานโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการ ทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัยช่วยให้ระบบทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ